Tak bawili się uczestnicy na naszej imprezie Żabi Raj(D)

«